Thamana Haat by Samir Shrestha - Guitar Chords & Lyrics

 Thamana Haat - Guitar Chords & Lyrics 

Samir Shrestha


Intro


Am7.........Em7....Fsus2

Thamana haat yo

Fsus2.....

Timi mero

Am7.........Em7.......Fsus2

Raakhne chhu timilai ma

Fsus2................Am7

Angaloma beri yo

Am7.........Em7.......Fsus2

Khaauna kasama

Fsus2................Am7

Nachhodine kahile

Am7.........Em7.....................Fsus2

Juni bhari ko lagi sath dinchhu ma

Fsus2.....Am7.....Em7.....Fsus2

Dekhi ahile


Am7...Em7...Fsus2

Haa...Haa...Haa...

Am7...Em7...Fsus2

Haa...Haa...Haa...

Am7...Em7...Fsus2

Hmm...Hmm...Hmm...


Verse 1


Am7..........Em7.....Fsus2

Byasta hunchhu aja bholi

Fsus2................Am7

Timrai kalpana ma

Am7..........Em7.....Fsus2

Dhadkeko chha mann yo mero

Fsus2................Am7

Timro haasoma

Am7..........Em7.....Fsus2

Roki diula yo samaya

Fsus2................Am7

Euta tasbir ma

Am7..........Em7.....Fsus2

Sahara banne chha yi yaad haru

Fsus2.....Am7.....Em7.....Fsus2

Budhes kaalma


Am7...Em7...Fsus2

Haa...Haa...Haa...

Am7...Em7...Fsus2

Haa...Haa...Haa...

Am7...Em7...Fsus2

Hmm...Hmm...Hmm...


Verse 2


Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Tara timi bahana banai rachhau kina ?

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Ma bata ekkasi tadhina

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Thahai hola timilai ma chhaddina

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Yeti chhito haar ma khadina

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Aru kehi bahana chha ki chhaina timro

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Laijanchhu aba timlai sansar mero

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Jaha hami dui matra hune chhau

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Angaloma beri baseko

Am7..........Em7........Fsus2.........Em7

Dhaleko ghaam heri haseko

Am7..........Em7........Fsus2.......

Tesaile aau samau yi haat mero


Am7..........Em7.....Fsus2

Thamana haat yo

Fsus2......

Timi mero

Am7..........Em7.....Fsus2

Raakhne chhu timilai ma

Fsus2................Am7

Angaloma beri yo

Am7..........Em7.....Fsus2

Khauna kasam

Fsus2................Am7

Nachhodine kahile

Am7..........Em7......................Fsus2

Jooni bhari ko lagi sath dinchhu ma

Fsus2.....Am7.....Em7.....Fsus2

Dekhi ahile


Am7...Em7...Fsus2

Haa...Haa...Haa...

Am7...Em7...Fsus2

Haa...Haa...Haa...

Am7...Em7...Fsus2

Hmm...Hmm...Hmm...


Am7..........Em7.....Fsus2

Thamana haat yo

Fsus2......

Timi mero

Am7..........Em7.....Fsus2

Raakhne chhu timilai ma

Fsus2................Am7

Angaloma beri yo


Chords: Am7, Em7, Fsus2,

Tuning: Standard

Strumming: DD DDU

Genre: Pop

Level: Beginners 

Samir Shrestha


Intro


Am7.........Em7....Fsus2
Thamana haat yo
Fsus2.....
Timi mero
Am7.........Em7.......Fsus2
Raakhne chhu timilai ma
Fsus2................Am7
Angaloma beri yo
Am7.........Em7.......Fsus2
Khaauna kasama
Fsus2................Am7
Nachhodine kahile
Am7.........Em7.....................Fsus2
Juni bhari ko lagi sath dinchhu ma
Fsus2.....Am7.....Em7.....Fsus2
Dekhi ahile


Am7...Em7...Fsus2
Haa...Haa...Haa...
Am7...Em7...Fsus2
Haa...Haa...Haa...
Am7...Em7...Fsus2
Hmm...Hmm...Hmm...


Verse 1


Am7..........Em7.....Fsus2
Byasta hunchhu aja bholi
Fsus2................Am7
Timrai kalpana ma
Am7..........Em7.....Fsus2
Dhadkeko chha mann yo mero
Fsus2................Am7
Timro haasoma
Am7..........Em7.....Fsus2
Roki diula yo samaya
Fsus2................Am7
Euta tasbir ma
Am7..........Em7.....Fsus2
Sahara banne chha yi yaad haru
Fsus2.....Am7.....Em7.....Fsus2
Budhes kaalma


Am7...Em7...Fsus2
Haa...Haa...Haa...
Am7...Em7...Fsus2
Haa...Haa...Haa...
Am7...Em7...Fsus2
Hmm...Hmm...Hmm...


Verse 2


Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Tara timi bahana banai rachhau kina ?
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Ma bata ekkasi tadhina
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Thahai hola timilai ma chhaddina
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Yeti chhito haar ma khadina
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Aru kehi bahana chha ki chhaina timro
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Laijanchhu aba timlai sansar mero
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Jaha hami dui matra hune chhau
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Angaloma beri baseko
Am7..........Em7........Fsus2.........Em7
Dhaleko ghaam heri haseko
Am7..........Em7........Fsus2.......
Tesaile aau samau yi haat mero


Am7..........Em7.....Fsus2
Thamana haat yo
Fsus2......
Timi mero
Am7..........Em7.....Fsus2
Raakhne chhu timilai ma
Fsus2................Am7
Angaloma beri yo
Am7..........Em7.....Fsus2
Khauna kasam
Fsus2................Am7
Nachhodine kahile
Am7..........Em7......................Fsus2
Jooni bhari ko lagi sath dinchhu ma
Fsus2.....Am7.....Em7.....Fsus2
Dekhi ahile


Am7...Em7...Fsus2
Haa...Haa...Haa...
Am7...Em7...Fsus2
Haa...Haa...Haa...
Am7...Em7...Fsus2
Hmm...Hmm...Hmm...


Am7..........Em7.....Fsus2
Thamana haat yo
Fsus2......
Timi mero
Am7..........Em7.....Fsus2
Raakhne chhu timilai ma
Fsus2................Am7
Angaloma beri yo


Chords: Am7, Em7, Fsus2,

Tuning: Standard

Strumming: DD DDU

Genre: Pop

Level: Beginners