-->

Trending Post

Latest Posts

Sochchau K Mero Bare- Bartika Eam Rai (Chords & Lyrics)

Sochchau K Mero Bare – Bartika Eam Rai Sochchau K Mero Bare Lyrics and Chords Album: Aandhii, Ityaadi …

Samaya Le- John Chamling Rai (Lyrics & Chords)

Samaya Ley – John Chamling Samaya Ley Lyrics and Chords Capo on 1st fret  Verse 1 Dm Samaya le Dm        …

Farkanna Hola- John Chamling (Lyrics & Chords) Taadha Taadha

Farkanna Hola – John Chamling Rai Farkanna Hola Lyrics and Chords Jindagi bekamfuse nai rahecha Kahile…

Saath - Lyrics & Chords (Tuna Bell Thapa)

Saath – Tunna Bell Thapa Saath Lyrics and Chords Album: Hardina Capo on 3rd fret Intro: [ C  Em  F  G ]…

Kholi Taresi - Lyrics & Chords (Darwin Lungeli x Darpan)

Kholi Taresi - Lyrics & Chords Kholi Taresi - Lyrics & Chords (Darwin Lungeli x Darpan) Kholi…

Seto Ghoda Chadera - Lyrics & Chords (Sambhoj Malla) MRB Vlogs

Seto Ghoda Chadera - Sambhoj Malla (Lyrics & Chords) Seto Ghoda Chadera - Lyrics & Chords Se…

close