-->

Hawa Jastai - Chords & Lyrics (John Chamling)

Hawa Jastai - Lyrics and Chords
Hawa Jastai - John Chamling


Hawa Jastai - Guitar Chords and Lyrics
Hawa Jastai - John Chamling Chords and Lyrics

Capo : 1st Fret 

Dm
Bujhauna Khoje 
.......Am
Bhani diye
Bb
Timi bahek 
F...................C
kohi chaina aru

Dm
Haridiyee 
Am
Sumpisake
Bb
Timrai Khusi Bhani
F.......................C
Ma chai royidiye

Dm............
Hawa Jastai Malai
Am..........Bb
Udna Man cha
F
Aljhai narakha

Dm................... Am
Timlai pani ma birsi dinchu
Bb..................C......Dm
Mutu nadukhai rakha

Dm ..............Am
Bhaye jasti sabai
.....Bb
Maya diyee
F
Badi Vayecha

Dm
Bujhauna Khoje 
.......Am
Bhani diye
Bb
Timi bahek 
F...................C
kohi chaina aru
Dm
Haridiyee 
Am
Sumpisake
Bb
Timrai Khusi Bhani
F.......................C
Ma chai royidiye

Dm................... Am
Aba timlai pani ma birsi dinchu
Bb..................C......Dm
Mutu nadukhai rakha
Dm ..............Am
Bhaye jasti sabai
.....Bb
Maya diyee
F
Badi Vayecha
close